Zenon Kosiński
Zenon Kosiński

Trener, animator i konsultant w zakresie projektów społecznych oraz biznesowych

Od 1999 roku pracuje w obszarze pozyskiwania grantów europejskich w różnych programach, otrzymując łączny budżet 50 milionów EUR.

Od 2007 roku ekspert oceny wniosków grantowych w Programie Interreg Polska-Słowacja.

Autor dużej liczby projektów społecznych, oświatowych, kulturalnych, turystycznych, rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości w Polsce, Ukrainie i na Słowacji.

Autor innowacyjnych sieciowych produktów turystycznych, zrealizowanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT.

Trener z pozyskiwania grantów oraz realizacji projektów.

Animator w zakresie tworzenia międzysektorowych i międzynarodowych partnerstw.