Od 21 lutego 2023 r. można składać wnioski w konkursie Ścieżka SMART z Programu Fundusze Europejskie

Od 21 lutego 2023 r. można składać wnioski w konkursie Ścieżka SMART z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Ścieżka SMART to zupełnie nowa odsłona Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z całej Polski. Nabór wniosków potrwa od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 r. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), natomiast pozostałe firmy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Jeśli przedsiębiorcy nie zdążą złożyć wniosków w tym konkursie, kolejny nabór zostanie ogłoszony już 30 marca.

Do konkursu swoje projekty mogą złożyć przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W konkursie nie została określona minimalna ani maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych.

 

Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na realizację projektów modułowych, czyli takich, w których przedsiębiorca wybiera jeden z dwóch obowiązkowych modułów – prace B+R lub wdrożenie wyników prac B+R. Następnie uzupełnia go dowolnie skomponowanymi przez siebie modułami fakultatywnymi: infrastruktura B+R, cyfryzacja, internacjonalizacja, zazielenienie, kompetencje.

 

Link do ogłoszonego konkursu dla mikro, małych i średni przedsiębiorców:

https://feng.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart?sort=default&category%5B%5D=6&term%5B%5D=1&term%5B%5D=2&text_search=

Link do ogłoszonego konkursu dla dużych firm:

https://www.gov.pl/web/ncbr/sciezka-smart-nabor-feng0101-ip01-00123

Recommended Posts