Wejście na rynek

Procesy  inicjujące

Uzgodnienie celów i zrozumienie posiadanego potencjału klienta

Klient otrzymuje pytania, na które powinien odpowiedzieć, żeby współpraca mogła być efektywnie zainicjowana. Klient określa swoje cele, potrzeby i potencjał.

Szybkość i efektywność pracy Mostu-Biznesu będzie pochodną właściwie zrealizowanej analizy potrzeb Klienta, jego potencjału i odpowiednio zdefiniowanego celu.

Cena netto: Bezpłatnie

Analiza rynku

Klient sformułuje 10 pytań np. z zakresu wymaganych standardów, istniejącej konkurencji, potencjalnych partnerów, cen. Zespół Mostu-Biznesu przygotuje odpowiedzi na te pytania, dając obraz rynku, na który chce wejść Klient.

Oszczędność czasu i pieniędzy wynikająca z podejmowania właściwych decyzji, adekwatnych do istniejącej sytuacji na rynku docelowym.

Cena netto: od 1000 EUR + 23% VAT

Lokalizacja marketingu z uwzględnieniem różnic kulturowych

Zespół Mostu-Biznesu we współpracy z Klientem przygotuje polsko i angielskojęzyczne materiały marketingowe:

  • oferty handlowe,
  • strony www,
  • profile w sieciach społecznościowych,
  • prezentacje multimedialne.

Potencjalni partnerzy i klienci otrzymają propozycję biznesową w zrozumiałym dla siebie języku, z uwzględnieniem różnic kulturowych, czyli bez barier, które mogłyby skomplikować proces negocjacji.

Tłumaczenie pisemne na język polski będzie zrealizowane przez Native Speakera.

Cena netto: od 1000 EUR + 23% VAT

Sieciowanie

Zespół Mostu-Biznesu umówi Klienta na 5-10 rozmów off-line lub on-line z potencjalnymi partnerami, dystrybutorami, klientami, którzy wyrażą wstępne zainteresowanie współpracą z Klientem. Rozmówcy będą wytypowani w rezultacie przeprowadzonej wcześniej Analizy rynku. Do zaprezentowania się będą wykorzystane dostosowane do lokalnego rynku materiały marketingowe.

Zorganizowane rozmowy zweryfikują możliwości zainicjowania potencjalnej współpracy lub pierwszych sprzedaży.

W razie potrzeby Most-Biznesu zapewni tłumaczenie rozmów i wesprze logistykę.

Podczas rozmów nastąpi naturalna weryfikacja prawdziwości postawionych hipotez związanych z wejściem na rynek.

Cena netto: od 1000 EUR + 23% VAT