Rozwój biznesu

Procesy  rozwoju

Planowanie strategiczne i projektowe

Zespół Mostu-Biznesu moderuje warsztaty, w wyniku których powstają plany rozwoju strategicznego, plany obszarowe (np. marketingowe) lub plany zarządzania konkretnymi projektami.

Pracownicy Klienta będą dokładnie wiedzieć, czym mają się zajmować, żeby osiągnąć sukces.

Menedżerowie Klienta będą mieli opracowany sposób rozliczenia rezultatów zaplanowanej pracy, adekwatny do postawionych celów.

Przygotowane przez Zespół Mostu-Biznesu dokumenty mogą być wykorzystywane do rozliczania KPI, np. w programach grantowych.

Cena netto: Indywidualna wycena, w zależności od niezbędnego do zainwestowania czasu pracy

Wsparcie lokalizacji produktu

Zespół Mostu-Biznesu:

 • przetłumaczy opisy systemów IT,
 • wyjaśni, jak przeprowadzić certyfikację towarów,
 • zorganizuje przeprowadzenie badań towarów/systemów,
 • skontroluje opracowanie white paper.

Wszystkie obowiązujące w Polsce procedury certyfikacyjne będą prawidłowo zrealizowane.

Przygotowane przez Zespół Mostu-Biznesu dokumenty będą kompletne, co pozwoli zminimalizować potencjalne straty czasu lub ryzyko zatrzymania realizacji procesów.

Tłumaczenie na język polski będzie zrealizowane przez Native Speakera.

Klient nie musi zatrudniać na miejscu pracownika zajmującego się zarządzaniem produktem.

Cena netto: Indywidualna wycena, w zależności od niezbędnego do zainwestowania czasu pracy

Prowadzenie systematycznego marketingu

Specjaliści Mostu-Biznesu mogą:

 • opracować niezbędne materiały promocyjne w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim i angielskim,
 • napisać posty do sieci społecznościowych,
 • poprowadzić kampanie reklamowe,
 • spozycjonować serwisy www Klienta w wyszukiwarce Google.

Przygotowane przez Zespół Mostu-Biznesu działania reklamowe będą profesjonalne, co pozwoli zminimalizować potencjalne straty czasu lub pieniędzy, wynikające z prowadzenia nieefektywnych działań.

Materiały w języku polski, ukraińskim i rosyjskim będą przygotowane przez Native Speakera.

Klient nie musi zatrudniać na miejscu pracownika zajmującego się marketingiem.

Cena netto: Indywidualna wycena, w zależności od niezbędnego do zainwestowania czasu pracy

Wejście do lokalnych sieci współpracy

Zespół Mostu-Biznesu umówi Klienta na rozmowy off-line lub on-line z potencjalnymi lokalnymi partnerami (dostawcami, dystrybutorami, partnerami instytucjonalnymi) wytypowanymi w celu rozszerzenia zakresu działalności.

Zorganizowane rozmowy zweryfikują możliwości zainicjowania potencjalnej współpracy.

W razie potrzeby Most-Biznesu zapewni tłumaczenie rozmów i wesprze logistykę.

Procesy handlu oraz logistyki będą zabezpieczone organizacyjnie i prawnie.

Cena netto: Indywidualna wycena, w zależności od niezbędnego do zainwestowania czasu pracy

Wsparcie sprzedaży

Zespół Mostu-Biznesu:

 • poprowadzi korespondencję z potencjalnymi lub realnymi klientami,
 • zarejestruje konta Klienta na platformach sprzedaży internetowej (np. Allegro, Amazon),
 • przyjmie towar, przepakuje go w razie potrzeby i przekaże go docelowemu odbiorcy.

Klient nie musi zatrudniać na miejscu pracownika zajmującego się wsparciem sprzedaży.

Cena netto: Indywidualna wycena, w zależności od niezbędnego do zainwestowania czasu pracy

Finansowanie działalności operacyjnej lub inwestycji

Firmy, które zostały zarejestrowane w Polsce, mają możliwość korzystania z polskiego systemu finansowego. Dzięki temu otrzymają leasing lub kredyt np. na sfinansowanie auta, nieruchomości, urządzeń, działalności bieżącej. 

Zespół Mostu-Biznesu przygotowuje z Klientem wszystkie dokumenty niezbędne dla otrzymania środków.

Klient otrzyma dodatkowe środki na sfinansowanie swojej działalności operacyjnej lub inwestycyjnej.

Koszt odsetek od leasingu lub kredytu będzie tańszy niż w bankach Europy Wschodniej.

Cena netto: Indywidualna wycena, w zależności od niezbędnego do zainwestowania czasu pracy

Zbieranie informacji zwrotnych od partnerów instytucjonalnych

Specjaliści Mostu-Biznesu mogą zbierać od partnerów informacje zwrotne co do realizowanej współpracy i wykorzystywanych towarów/usług. 

Na tej podstawie Klient będzie mógł wprowadzić kluczowe zmiany do swoich procesów biznesowych.

Klient będzie wiedział, na ile sprzedawane towary/usługi są adekwatne do potrzeb rynku.

Klient zmniejszy ryzyko utraty kluczowych partnerów, a co za tym idzie i przychodów.

Klient nie musi zatrudniać na miejscu pracownika zajmującego się marketingiem.

Cena netto: Indywidualna wycena, w zależności od niezbędnego do zainwestowania czasu pracy

Badania satysfakcji klienta indywidualnego

Specjaliści Mostu-Biznesu mogą opracować system badania satysfakcji klienta, a następnie wdrożyć go do działania i monitorować rezultaty badań. 

Na tej podstawie Klient będzie mógł wprowadzić kluczowe zmiany do swoich procesów biznesowych.

Klient będzie wiedział, na ile sprzedawane towary/usługi są adekwatne do potrzeb rynku.

Klient zmniejszy ryzyko utraty klientów, a co za tym idzie i przychodów.

Klient nie musi zatrudniać na miejscu pracownika zajmującego się marketingiem.

Cena netto: Indywidualna wycena, w zależności od niezbędnego do zainwestowania czasu pracy

Rekrutacja potrzebnych pracowników

Zespół Mostu-Biznesu:

 • przygotuje niezbędne treści ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • skonsultuje wstępnie zainteresowane osoby,
 • zweryfikuje, czy kandydat pasuje do określonych wcześniej potrzeb Klienta,
 • umówi potencjalnego pracownika na rozmowę z Klientem,
 • w razie potrzeby skonsultuje sytuację cudzoziemców, którzy mieliby pracować dla Klienta w Polsce.

Wszystkie obowiązujące w Polsce procedury Kodeksu Pracy będą prawidłowo zrealizowane.

Zorganizowane rozmowy zweryfikują możliwość nawiązania potencjalnej współpracy z personelem niezbędnym do rozwoju działalności Klienta.

W razie potrzeby Most-Biznesu zapewni tłumaczenie rozmów i wesprze logistykę.

Klient nie musi zatrudniać na miejscu pracownika zajmującego się HR.

Cena netto: 1-2 miesięczne wynagrodzenie za zrekrutowanego pracownika.

Rozwiązywanie problemów z produktem i jego adaptacja do oczekiwań rynkowych

Jeżeli proponowany przez Klienta produkt lub procesy jego obsługi sprawiają problemy, należy je jak najszybciej rozwiązać, aby móc dalej rozwijać się na rynku. 

Należy posiadać system zbierania informacji na temat pojawiających się problemów (on-line, info-linia) oraz możliwość delegowania rozwiązywania ich przez wyznaczone osoby.

Klient będzie posiadał system reklamacyjny wraz z planem scenariuszy działań w zależności od pojawiających się problemów.

Klient będzie wiedział, jak bardzo sprzedawane towary/usługi są niedostosowane do potrzeb rynku.

Klient zmniejszy ryzyko trwałej utraty klientów, a co za tym idzie i przychodów.

Klient nie musi zatrudniać na miejscu pracownika zajmującego się posprzedażową obsługą klientów.

Cena netto: Indywidualna wycena, w zależności od niezbędnego do zainwestowania czasu pracy

Opracowywanie nowych idei oraz obszarów rozwoju

Dla efektywnego rozwoju trzeba mieć dużo doświadczenia oraz zaufane sieci współpracy. Należy również umieć identyfikować szanse rozwojowe, pojawiające się wraz z działaniem różnych zewnętrznych trendów rynkowych. 

Warto też nie zajmować się wszystkimi szansami na rozwój, a tylko tymi, które w dość krótkim czasie zwiększają naszą efektywność biznesową, ale też dają strategiczne przewagi w przyszłości.

Klient zwiększy szansę na skuteczny rozwój na nowych rynkach.

Klient zmniejszy ryzyko straty czasu i pieniędzy z powodu nieprofesjonalnego planowania działań rozwojowych.

Cena netto: Indywidualna wycena, w zależności od niezbędnego do zainwestowania czasu pracy

Optymalizacja procesów i ponoszonych kosztów

Firmy szybko rozwijające się, wchodzące w nowe obszary rynkowe, realizują dużo niedoskonałych procesów, które często generują też wiele niepotrzebnych strat czasu lub pieniędzy. Wykorzystując doświadczenie specjalistów Mostu-Biznesu można te procesy:

 • zmapować,
 • udoskonalić.

Pracownicy Klienta będą dokładnie wiedzieć, czym powinni się zajmować, aby realizowane procesy były efektywne.

Menedżerowie Klienta będą mieli opracowany sposób rozliczenia rezultatów zaplanowanej pracy.

Klient będzie miał udoskonalone procesy, dające wyższą efektywność nakładu niezbędnych zasobów.

Cena netto: Indywidualna wycena, w zależności od niezbędnego do zainwestowania czasu pracy

Wsparcie napisania wniosku grantowego

Zespół Mostu-Biznesu od 2020 roku pomógł firmom założonym przez obywateli Europy Wschodniej otrzymać blisko 20 grantów w różnych programach (Platformy Startowe, Rozwój Start-Up’ów w Polsce Wschodniej, Poland Prize). Nasi współpracownicy są też ekspertami z pozyskiwania grantów w innych programach, w szczególności Współpracy Transgranicznej Polska-Ukraina. Swoje działania w tym zakresie realizujemy poprzez:

 1. Działania informacyjne.
 2. Konsultacje specjalistów z Polski i Ukrainy w zakresie napisania skutecznego wniosku grantowego.
 3. Dostęp do nagrań naszych wykładów.
 4. Szkolenia on-line z możliwością otrzymania podręcznika i zdania certyfikowanego egzaminu Systemu VCC.
 5. Warsztaty off-line 1,2,3 dniowe we wskazanym przez Klienta miejscu.

Klient zwiększy szansę na skuteczne otrzymanie grantu.

Klient zmniejszy ryzyko straty czasu i pieniędzy z powodu nieprofesjonalnego planowania działań projektowych.

Cena netto: Indywidualna wycena, w zależności od niezbędnego do zainwestowania czasu pracy

Prowadzenie dokumentacji projektowej oraz rozliczeń

Eksperci Mostu-Biznesu z Polski i Ukrainy wesprą beneficjentów grantu w zakresie:

 • doboru zespołu projektowego, dającego szansę na zminimalizowanie problemów w zarządzaniu projektem,
 • prowadzenia zamówień publicznych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych,
 • niezbędnej sprawozdawczości.

Zabezpieczenie się przed ryzykami utraty części lub całości dofinansowania.

Cena netto: Indywidualna wycena, w zależności od niezbędnego do zainwestowania czasu pracy

Wsparcie w pozyskaniu inwestora strategicznego

Start-up’y wspierane przez Most-Biznesu są partnerami biznesowymi dla 4 polskich funduszy venture capital. W wyniku wypracowanych wspólnie ścieżek inkubacyjnych, po kilku miesiącach jest podejmowana ostateczna decyzja o potencjalnej inwestycji funduszy.

Możliwość dofinansowania rozwoju biznesu.

Cena netto: Indywidualna wycena, w zależności od niezbędnego do zainwestowania czasu pracy