Rejestracja firmy

Procesy  formalne

Rejestracja w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Procedury rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym można w całości zrealizować przez Internet, pod warunkiem, że wszyscy założyciele będą posiadać  podpis zaufany ePUAP. Aby mieć taki podpis, potrzebny jest numer PESEL (mieszkańca Polski). Po zarejestrowaniu spółki, należy zgłosić ją do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zespół Mostu-Biznesu potrafi sprawnie przeprowadzić wszystkie powyższe kroki.

Rejestracja spółki powinna nastąpić około 2 tygodni od przyjęcia zlecenia.

Przygotowane przez Zespół Mostu-Biznesu dokumenty do rejestracji będą kompletne, dzięki czemu nie powinny wystąpić wezwania do uzupełnienia braków ze strony Sądu, co pozwoli zminimalizować potencjalne straty czasu.

Cena netto: 250 EUR + 23% VAT przy równoczesnym zamówieniu usługi biura wirtualnego

Biuro wirtualne

Nadchodząca korespondencja będzie skanowana i przekazywana do Klienta poprzez e-mail lub wskazany komunikator. Przedstawiciel Mostu-Biznesu zarejestruje na siebie Pełnomocnictwo pocztowe, co umożliwi odbieranie oficjalnej korespondencji z sądów i innych instytucji publicznych.

Klient nie musi wynajmować dedykowanego biura, tym bardziej jeżeli zamierza pracować w Polsce zdalnie.

Pracownik Klienta nie musi być na miejscu, kiedy trzeba odebrać korespondencję, przesyłkę kurierską.

Cena netto: 250 EUR + 23% VAT

Rachunek bankowy

Zespół Mostu-Biznesu zarekomenduje bank, który obsługuje firmy, będące własnością cudzoziemców. Klient będzie umówiony z konsultantem banku, któremu będą przekazane wszystkie dane, niezbędne do szybkiego załatwienia sprawy. Podczas spotkania zostaną zweryfikowane dane osobowe, zostaną podpisane dokumenty i nastąpi pierwsze próbne logowanie do systemu on-line banku.

Zespół Mostu-Biznesu może również wspomóc bieżącą obsługę rachunku bankowego.

Klient nie będzie musiał samodzielnie poszukiwać banku, który obsługuje firmy założone przez cudzoziemców.

Przedstawiciele Zarządu Klienta przyjadą do konsultanta banku na konkretny, wcześniej wspólnie ustalony termin.

Wszystkie dane niezbędne do załatwienia sprawy w banku będą wcześniej przekazane i zweryfikowane przez Zespół Mostu-Biznesu.

Cena netto: W cenie usługi rejestracji spółki

Księgowość i sprawy kadrowe

Zespół Mostu-Biznesu zarekomenduje sprawdzone biuro księgowe, które w standardzie obsługuje w języku ukraińskim lub rosyjskim. Powyższe biuro poprowadzi również formalne procedury zatrudnienia pracowników oraz wymaganą prawem sprawozdawczość.

Zespół Mostu-Biznesu może również wspomóc bieżącą współpracę z biurem księgowym.

Wszystkie obowiązujące w Polsce procedury podatkowe i sprawozdawcze będą prawidłowo zrealizowane.

Komunikacja z biurem księgowym może być prowadzona w języku ukraińskim lub rosyjskim.

Biuro rachunkowe ma swoje oddziały w kilku największych miastach Polski.

Cena netto: Oferta cenowa partnera

Legalność wjazdu, pobytu i pracy

Zespół Mostu-Biznesu przygotuje dla założycieli lub pracowników Klienta niezbędne dokumenty dla uzyskania wizy wjazdowej, prawa na pobyt i prawa do pracy.

Wszystkie obowiązujące procedury dotyczące legalnego pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce będą prawidłowo zrealizowane.

Klient nie będzie ryzykował koniecznością płacenia potencjalnych mandatów lub otrzymania nakazu ekstradycji.

Cena netto: Indywidualna wycena, w zależności od skomplikowania sprawy

Formalno-prawne lub organizacyjne prowadzenie spraw w stosunku do organów RP i partnerów biznesowych

Zespół Mostu-Biznesu:

  • rozpozna i skoordynuje prowadzenie spraw w Służbie Celno-Skarbowej i Inspekcji Sanitarnej,
  • przygotuje niezbędne dokumenty do skutecznego prowadzenia spraw,
  • skoordynuje logistykę przepływu towarów,
  • wesprze procedury realizowane z biurem księgowym,
  • w razie potrzeby zabezpieczy bieżącą obsługę rachunku bankowego.
  • zabezpieczy pomoc medyczną w Polsce pracownikom z Europy Wschodniej

Wszystkie obowiązujące w Polsce procedury celne będą prawidłowo zrealizowane.

Przygotowane przez Zespół Mostu-Biznesu dokumenty będą kompletne, co pozwoli zminimalizować potencjalne straty czasu lub ryzyko zatrzymania realizacji procesów.

Pracownicy z Europy Wschodniej oraz ich członkowie rodzin będą mieli pełny i bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia.

Klient nie musi zatrudniać na miejscu pracownika zajmującego się logistyką.

Klient otrzyma numer celny EORI umożliwiający import – eksport z państwami trzecimi.

Klient otrzyma zezwolenia sanitarne i weterynaryjne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Cena netto: 1000 PLN miesięcznie + 23% VAT przy max. 10 godzinach pracy w miesiącu,
2000 PLN miesięcznie + 23% VAT przy max. 25 godzinach pracy w miesiącu.