Medimost.eu

Prowadzimy pośrednictwo pracy ukraińskich pielęgniarek do polskich szpitali – www.medsestra.pl

Przygotowujemy pośrednictwo pracy ukraińskich lekarzy do polskich szpitali.

Organizujemy w Polsce szkolenia i seminaria wymiany doświadczeń dla lekarzy i naukowców z Ukrainy.

Prowadzimy kursy języka polskiego z specjalistycznej terminologii medycznej, mające umożliwić pracę w polskich placówkach służby zdrowia.

Organizujemy letnie praktyki w Polsce dla studentów kierunków medycznych z Ukrainy.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w rozwoju swoim lub swojego miejsca pracy w obszarze medycyny, to opisz szczegóły na: medimost@fresw.pl