Dlaczego warto handlować z Ukrainą

Ukraina to jedno z największych państw Europy, które od 2014 r. jest stowarzyszone z Unią Europejską, a od 2016 r. posiada z nią strefę wolnego handlu.
Od połowy 2016 roku ukraińska gospodarka wykazuje się dodatnim wzrostem gospodarczym:

  • 2019 – 3,3 %,
  • 2018 – 3,3 %
  • 2017 – 2,5 %
  • 2016 – 2,3 %

Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego sytuacja ta będzie utrzymywać się przez kolejne lata.

Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego Ukrainy od 2016 r. nieustannie rośnie wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. W 2019 roku wyniosła 41,5% ogółu wymiany, przy czym udział handlu z Niemcami osiągnął poziom 7,8%, z Polską – 6,8%, a z Włochami – 4%. Warto podkreślić, że od 2015 roku stale rośnie eksport z Polski na Ukrainę, osiągając w 2018 r. poziom blisko 19 miliardów PLN.

Dla firm europejskich, które szukają nowych rynków zbytu, Ukraina jest rynkiem perspektywicznym. Jej zaletami są:

  • bezpośrednie graniczenie z krajami Unii Europejskiej,
  • rosnące potrzeby konsumpcyjne ludności,
  • duży potencjał wzrostu gospodarczego,
  • tania i dobrze wykształcona siła roboczą,
  • dobra opinia o europejskich przedsiębiorcach,
  • silny przemysł metalurgiczny, sektor IT oraz rolno-spożywczy.

Korzystając z usług Mostu Biznesu będziesz mógł rozszerzyć swoją działalność na rynek ukraiński w 3 krokach. Nasz zespół pracuje w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim i angielskim. Posiadamy sieć partnerów w większości dużych miast Ukrainy.

Jeżeli chcesz handlować z Ukrainą, to opisz swoje cele i potrzeby biznesowe na: kontakt@most-biznesu.eu